1. «آب دریا را اگر نتوان کشید»، پیک جوانان، دوره 3، ش 12 (نیمه دوم اسفند 1351)، ص9ـ11 و 25.

 

2. «آشنایی با مسائل جدید علم کلام»، کلام اسلامی، سال 6، ش22 (تابستان1376)، ص 64ـ75؛ همان، اطلاعات (3ـ4 آذر 1376).

 

3. «آموزش دینی: اهداف، شیوه‏ ها»، رشد آموزش معارف اسلامی، سال 7، ش27 (بهار 1375)، ص4ـ10.

 

4. «آنجا که باید به یاد خدا بود»، رشد آموزش عربی (ضمیمه رشد آموزش معارف اسلامی)، سال 4 و 5، ش 16 و 17 (بهار ـ تابستان 1371)، ص56ـ59 و 66.

 

5. «آیا معرفت‏ شناسی بدون هستی ‏شناسی ممکن است؟»، فصلنامه فلسفی، دوره جدید، سال1، ش1 (پاییز 1379)، ص63ـ70.

 

6. «از صدای سخن عشق»، کیهان فرهنگی، سال9، ش12 (بهمن 1371)، ص52ـ55؛ همان، در جبه ه‏ای نو در فرهنگ ‏شناسی ایران: سی مقاله در نقد و بررسی فرهنگ جبهه، به ‏اهتمام محسن مهرآبادی و علیرضا کمری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی، 1373، ص37ـ58.

 

7. «ارتباط حوزه و دانشگاه»، رشد آموزش معارف اسلامی، سال11، ش24 (بهار1374)، ص13ـ15.

 

8. «ارزش ادبی مکتوبات مولانا»، نامه فرهنگستان، دوره 5، ش 3 (اردیبهشت 1381)، ص5ـ26.

 

9. «اسلام مسلمانان و اسلام مستشرقان» [نقد کتاب اسلام در ایران]، نگین، سال9، ش108 (اردیبهشت 1353)، ص11ـ15؛ همان، در اسلام در ایران: از هجرت تا پایان قرن نهم هجری، ترجمه کریم کشاورز، تهران: پیام، 1363، ص3-14.

 

10. «اشارات سخن»، رشد آموزش معارف اسلامی، سال 6، ش23 (زمستان1372)، ص16ـ18.

 

11. «ایرانی‏ ها خودشان را از تاجیکستان جدا نمی‏ دانند» =

J`Xh`c nAJJ`JT `JTZ: "~c`^Tn` njJAv`^c` A~ h`rTXTfh`^ rjJ`
^A`]A]J"

نامه پژوهشگاه (فصلنامه پژوهش های ایران شناسی)، سال 3، ش 5 (پاییز و زمستان 1382)، ص115-129.

 

12. «بادکنک‏ ها و موشک‏ ها اسرار جهان را فاش می‏ کنند»، پیک جوانان، دوره 3، ش 10 (نیمه دوم بهمن 1351)، ص10ـ12 و 38.

 

13. «[بخشنامه معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش به اداره کل استان ها درباره تدریس کتاب دینی سال سوم دبیرستان]»، رشد آموزش معارف اسلامی، سال 2، ش 6 (بهار1368)، ص82.

 

14. «برگزیده چند انشاء از هفتمین دوره المپیاد ادبی کشور»، رشد آموزش ادب فارسی، سال 10، ش 38 (زمستان 1374)، ص31ـ34.

 

15. «بیوزنی: لذت یا مشقت»، پیک جوانان، دوره 3، ش 9 (نیمه اول بهمن 1351)، ص14ـ16.

 

16. «پاسخ کانت به منتقدان کتاب او»، نشر دانش، سال 7، ش 2 (بهمن و اسفند 1365). ص44ـ48.

 

17. «پرسش های دبیران قرآن دبیرستان» (مصاحبه)، رشد آموزش معارف اسلامی، سال 4، ش 14 و 15 (پاییز و زمستان 1370)، ص10ـ16.

 

18. «پیام مولانا»، نامه فرهنگستان، دوره 9، ش 1 (بهار 1386)، ص2-8.

 

19. «تأثیر کانت بر تفکر دینی مغرب‏زمین»، قبسات، سال 1، ش 2 (زمستان 1375)؛ همان، در آثار برگزیده چهارمین جشنواره مطبوعات، تهران: دبیرخانه جشنواره مطبوعات، 1376، ص84ـ97.

 

20. «تأمّلی درباره «اقتباس تمدن غربی»، فلق، کتاب اول، [بی‏تا.]، ص51ـ62.

 

21. «تجدید عهد با ریاضیات»، الگوریتم (زمستان1353).

 

22. «تجدید عهد و تجدید عزم»، قدس، سال12، ش3214 (19بهمن 1377)، ص1.

 

23. «تجهیز و تأمین نیروی انسانی و وسایل کمک آموزشی، نیاز اصلی آموزش و پرورش برای ارتقاء سطح آموزش ملی»، اطلاعات،

 

24. «ترجمه سوره یوسف از دکترغلامعلی حدادعادل»، ترجمان وحی، سال 13، ش 2 (پاییز و زمستان 1388)، ص120-147.

 

25. «ترجمه فارسی قرآن کریم در گفت‏وگو با دکترغلامعلی حداد عادل»، مصاحبه‏ کننده: مرتضی کریمی‏ نیا، ترجمان وحی (نشریه تخصصی مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی: مرکز ترجمه قرآن مجید به زبان های خارجی)، سال 11، ش1 (بهار و تابستان 1386)، ص77-140؛ همان، اطلاعات، ش 24082، 24083، 24084، 24088 (24، 25، 26 آذر، 1 دی 1386).

 

26. «جامع ادب درس و ادب نفس»، کتاب ماه، سال 2، ش 2 (آذر 1377)، ص 4.

 

27. «جایگاه علوم انسانی»، نامه فرهنگستان، دوره 9، ش 2 (تابستان 1386)، ص2-8.

 

28. «جبهه ‏های پیکار فکری، فرهنگی استاد مطهری» (سخنرانی دکترغلامعلی حدادعادل به ‏مناسبت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری)، اطلاعات، ش23614 (10 اردیبهشت
1385)، ص6.

 

29. «چرا زبان فارسی را دوست دارم؟» (اهداشده به دکترسیدفتح ‏الله مجتبایی، نامه فرهنگستان، دوره7، ش1 (خرداد1384)، ص2-5؛ همان، در با احترام، مجموعه مقالات اهداشده به استادان، تهران: هرمس، 1388، ص11-16.

 

30. «چند نکته در باب وحدت حوزه و دانشگاه»، پیام حوزه، سال 1، ش 3 (پاییز 1373)؛ همان، اطلاعات، ش 20656 (27 آذر 1374).

 

31. «چهره مولانا در آلبوم شخصی مکتوبات او»، نامه فرهنگستان، دوره 5، ش3 (اردیبهشت 1381)، ص187ـ198؛ همان:

Kiisel mektübât abürnünde Mevlânâ'nin simâsi, Ankara: Iran Islam
Cunhuriyeti Büyükleçiligi, kültür Müstearligi, 2007.

 

32. «حفظ زبان فارسی و ترک ستیزه‏ جویی با عربی»، اطلاعات، ش 17444 (16 آبان 1363).

 

33. «خواهی نشوی پیدا، هم رنگ جماعت شو»، پیک جوانان، دوره 4، ش 7 (نیمه اول دی 1352)، ص9-11 و 37.

 

34. «خود کم ‏بینی»، برای شما، سال 3، ش 2 (1347)، ص27-31.

 

35. «خورشید، آفتاب لب بام»، پیک جوانان، دوره 4، ش 5 (نیمه اول آذر 1352)، ص 9-11.

 

36. «دانشنامه: نقشه تحقیق» کیهان فرهنگی، سال13، ش127، (خرداد و تیر 1375)، ص10ـ11.

 

37. «دانشنامه جهان اسلام: کتاب سال رده کلیات»، کتاب ماه (کلیات)، سال3، ش 3و4 (اسفند1378 ـ فروردین1379)، ص3ـ5.

 

38. «دبیرستان دولتی تایلند برای مسلمانان بانکوک»، رشد آموزش معارف اسلامی، سال 3، ش 12 (بهار 1370)، ص66-71.

 

39. «درآمدی بر واژه‏ گزینی مردمی» (اهداشده به دکترحسن حبیبی)، نامه فرهنگستان، دوره 6، ش 2 (بهمن 1382)، ص2-8؛ همان، در با احترام، مجموعه مقالات اهداشده به استادان، تهران: هرمس، 1388، ص53-62.

 

40. « [درباره] "علم‏ النّفس روحانی" ترجمه سَفَرِ نَفْسِ اسفار به زبان انگلیسی» (معرفی کتاب) فلسفه، سال 36، ش 4 (زمستان 1387)، ص141-145.

 

41. «درباره مقاله انسان و انقلاب زبان»، نگین، سال11، ش131 (فروردین 1355)، ص31ـ38.

 

42. «در شرق هم خبری هست»، کتاب امروز (بهار 1352)، ص23-26.

 

43. «دکتر حدادعادل از فرهنگستان سوم می‏ گوید»، کتاب هفته، ش 14 (شهریور 1380)،
ص10-11.

 

44. «دکترحدادعادل: علوم انسانی الهی نمی‏ تواند با علوم انسانی مادی یکی باشد» (سخنرانی دکترغلامعلی حدادعادل درباره علوم انسانی)، اطلاعات، ص 22846، 25 مرداد 1382، ص 7.

 

45. « 2 چیست؟»، برای شما، ش 1 (مهر1344)، ص33.

 

46. «رشد آموزش عربی»، رشد آموزش معارف اسلامی، سال 4 و 5، ش 14ـ17 (پاییز و زمستان 1370 و بهار و تابستان 1371).

 

47. «رصدخانه مراغه»، الگوریتم، ش 4 (تابستان 1353)، ص 21-26.

 

48. «ره‏ آورد»، رشد آموزش معارف اسلامی، سال 2، ش 7 و 8 (پاییز و زمستان 1368)، ص16ـ19.

 

49. «زبان‏ آموزی یا ادب‏ آموزی»، رشد آموزش ادب فارسی، سال 4، ش 15 و 16 (پاییز و زمستان 1367)، ص 8-21 و 61.

 

50. «سخنرانی دکتر حدادعادل پیرامون ترابط علم و دین» (اهداشده به علامه محمدتقی جعفری)، فیضیه (ویژه‏نامه علم و دین)، سال 3، ش 194 (10 آبان 1375)، ص 1-8؛ همان: «علم و الهیات (پیشینه، تصورات و مسائل)»، در شریعه خرد: یادنگار گنگره ‏ی نکوداشت منزلت علمی استاد علاّمه محمدتقی جعفری، زیر نظر علی ‏اکبر رشاد، [بی‏جا]: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1376، ص165ـ182؛ همان، اطلاعات، ش 21229، 21232 (26 و 30 آذر 1376)؛ همان: «علم و دین: تصویری کلی از پیشینه، تطوّرات و مسائل»، در با احترام: مجموعه مقالات اهداشده به استادان، تهران: هرمس، 1388، ص287-302.

 

51. «سفرنوشت»، ادبستان، سال 2، ش 10و11 (مهر و آبان 1370).

 

52. «سکولاریزم و دین ‏داری»، رشد آموزش معارف اسلامی، سال 5، ش 18 و 19 (پاییز و زمستان 1371)، ص24-32؛ همان، طب و تزکیه، ش 10-11 (زمستان 1372 ـ بهار 1373)، ص 109ـ118؛ همان، در پنج گفتار در باب تهاجم فرهنگی، برگزیده، [بی‏جا، بی‏تا.]، 1374، ص5ـ30.

 

53. «سکولاریزم یا جدایی دین از سیاست»، اطلاعات (25 مهر 1371).

 

54. «سوار بر پرتوهای نور»، پیک جوانان، دوره 3، ش 7 (دی 1351)، ص10ـ13.

 

55. «شماره چهلم»، نامه فرهنگستان، دوره 10، ش 4 (زمستان 1387)، ص2-4.

 

56. «شیشه عطر»، برای شما(1346).

 

57. «ضرورت آموزش زبان ‏های خارجی»، رشد آموزش زبان، سال 2، ش 1 (پاییز 1364)، ص6-11.

 

58. «علاّمه اقبال کا پیغام عصرِ حاضر کی یی»، الاقرباء، ج12، ش2 (آوریل ـ ژوئن 2009)، ص26-34.

 

59. «علل فروپاشی مارکسیسم» (مصاحبه)، کیهان فرهنگی، سال 9، ش 2 (اردیبهشت 1371)، ص10ـ15.

 

60. «علل گرایش به مطالعات کانتی در ایران امروز»، کتاب ماه فلسفه، سال 3، ش 36 (شهریور 1389)، ص3-8.

 

61. «غم نامه مدرس: غربت تلخ»، کیهان فرهنگی، سال 4، ش 10 (دی 1366)، ص 30-32.

 

62. «فرهنگستان؛ سبب ‏ساز نشاط و بالندگی در زبان فارسی به‏ مقتضای زمان ؟!» (بخش آخر)، کیهان هوایی، ش 1108 (2 آذر 1373)، ص15 و 29.

 

63. «فرهنگستان و زبان ‏شناسی، سخن‏رانی افتتاحیه دکتر غلامعلی حدادعادل، در سومین کنفرانس زبان ‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (5ـ6 اسفند 1374)»، نامه فرهنگستان، سال 1، ش4 (زمستان 1374)، ص2ـ5.

 

64. «فرهنگستان و واژه ‏گزینی» (سرمقاله)، نامه فرهنگستان، سال 2، ش  (زمستان 1375)،ص 2-5.

 

65. «فعالیت های گروه واژه‏ گزینی در گفتگو با رئیس فرهنگستان»، اطلاعات (25 فروردین 1376).

 

66. «قرآن در برنامه درسی دبیرستان» [گفتگوی رادیو قرآن با دکترغلامعلی حدادعادل]» رشد آموزش معارف اسلامی، سال 1، ش 3 (پاییز 1367)، ص27-32.

 

67. «کاری که فلسفی کرد» (اهداشده به حجت ‏الاسلام فلسفی)، اطلاعات، ش 21518 ـ 21519 (2 ـ 3دی 1377)؛ همان، در زبان گویای اسلام: یادنامه حجه ‏الاسلام والمسلمین فلسفی (قدّس ـ سرّه)، تهیه و نشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، ص39-48؛ همان، در آخرین منبر: آخرین سخنرانی حجت‏ الاسلام فلسفی، گردآوری غلامعلی حدادعادل، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1384، ص61-76؛ همان، در با احترام: مجموعه مقالات اهداشده به استادان، تهران: هرمس، 1388، ص375-388.

 

68. «کتاب های آموزش و پرورش بعد از انقلاب»، نشر دانش، سال 2، ش 2 (بهمن و اسفند 1360)، ص5-14.

 

69. «کامپیوتر: مغز جدید بشر یا مغز بشر جدید؟» فجر (مدرسه عالی برنامه ‏ریزی و کاربرد کامپیوتر)، ص5-11.

 

70. «گذار از علم به فلسفه» (گفت ‏وگو با دکترغلامعلی حدادعادل)، کتاب ماه فلسفه، سال 2، ش 19 (فروردین 1388)، ص 79-87.

 

71. «گرما و دما»، برای شما [بی‏تا.]، ص22-24 و 32.

 

72. «گزارشی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی» (مصاحبه)، اطلاعات (بین‏ المللی)، سال 2، ش 398، (22 آذر 1374).

 

73. «گذار از علم به فلسفه: گفت و گو با غلامعلی حدادعادل»، کتاب ماه فلسفه، سال 2، ش19 (فروردین 1388)، ص87-70.

 

74. «گفتگویی پیرامون اهداف آموزش زبان عربی»، رشد آموزش عربی (ضمیمه رشد آموزش معارف اسلامی)، سال 4، ش 14-19 (پاییز 1370 ـ پاییز 1371).

 

75. «لیزر: اشعه مرگ یا پرتو زندگی»، پیک جوانان، دوره 3، ش 6 (آذر 1351)، ص10ـ12.

 

76. «ما دائما با ریزش و رویش مواجهیم!» (گفت و گو با دکتر غلامعلی حدادعادل، رئیس «بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی»)، کتاب ماه کلیات، سال 7، ش1 و 2 (دی و بهمن 1382)، ص16-23.

 

77. «مترجم آثار فلسفی درگذشت»، کیهان فرهنگی، سال3، ش10 (دی1365)، ص43ـ44.

 

78. «مجلّه ‏ای نو ویژه دانشی کهن» (سرمقاله)، گویش ‏شناسی (ضمیمه نامه فرهنگستان)، ج1، ش 1 (تیر 1382)، ص2-3.

 

79. «مدیریت دینی و چالش های اجتماعی»، اندیشه حوزه، سال 7، ش 4 و 5 (فروردین و اردیبهشت 1381)، ص228-237.

 

80. «مسأله تعارض علم و دین در اسلام و غرب»، رشد آموزش فیزیک، سال 1، ش 2 (بهار 1364)،
ص4.

 

81. «مشکلات آموزش و پرورش دینی در آموزش و پرورش»، رشد آموزش معارف اسلامی، سال 1، ش 1-3 (بهار ـ پاییز 1367).

 

82. «معرفی ترجمه‏ ای از قرآن (به ‏قلم یک هندی پارسی‏ گوی)» کیهان اندیشه، ش 40 (بهمن و اسفند 1370)، ص26-32.

 

83. «مفهوم تربیت سیاسی و راه کارهای عملی مشارکت دانش ‏آموزان» (مصاحبه)، تربیت (ضمیمه سیاسی)، ش 4 (آذر و دی 1377)، ص32-35.

 

84. «مقاومت»، برای شما، سال 3، ش 1ـ17 (               )، ص12ـ13، 26.

 

85. «منشأ معنی مابعدالطبیعه»، فلسفه (نشریه اختصاصی گروه آموزشی فلسفه)، ش 1، (بهار 1355)، ص105-112.

 

86. «میزگرد»، فیضیّه (ویژه‏ نامه علم و دین)، سال 3، ش 194 (10 آبان 1375)، ص1-8.

 

87. «میزگرد معاونین محترم وزارت آموزش و پرورش در جمع دبیران دینی»، رشد آموزش معارف اسلامی، سال 3، ش 12 (بهار 1370)، ص56-57.

 

88. «ناسیونالیزم، تیغ دودم زنگ‏ زده»، اطلاعات، ش18253 (1 دی 1366)، ص 11؛ همان، کیهان فرهنگی، سال 2، ش 6 (شهریور 1364)، ص 19-21.

 

89. «ناصرالدین شاه واژه‏ گزین» (اهداشده به دکترمحمود حسابی)، نامه فرهنگستان، سال 4، ش 15 (پاییز 1379)، ص157-171؛ همان، در مجموعه مقالات نخستین هم ‏اندیشی مسائل واژه ‏گزینی و اصطلاح ‏شناسی (نخستین: 1378: تهران)، ویراستاران شیرین عزیزی مقدم، مژگان غلامی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1380، ص409-423؛ همان، در با احترام: مجموعه مقالات اهداشده به استادان، تهران: هرمس، 1388، ص89-104.

 

90. «نسبت میان عالم دینی و روشنفکر دینی» (مصاحبه)، سروش اندیشه، سال1، ش 3 و 4 (تابستان و پاییز 1381)، ص92ـ127.

 

91. «نظرخواهی از صاحب نظران درباره آموزش زبان خارجی در مدارس ایران»، رشد آموزش زبان، سال 6، ش 26-27 (بهار 1370)، ص4-8.

 

92. «نظری به منظره آزادی» (اهداشده به دکتررضا داوری)، فلسفه، دوره جدید، ش12 (پاییز و
زمستان 1385)، ص43-57؛ همان، در با احترام: مجموعه مقالات اهداشده به استادان،
تهران: هرمس، 1388، ص491-508.

 

93. «[نقد] تاریخ فلسفه غرب»، نشر دانش، سال 12، ش 12 (بهمن و اسفند 1370)، ص40-41.

 

94. «[نقد] سرگذشت فیزیک»، راهنمای کتاب، سال 15، ش 5و6 (مرداد و شهریور 1351)، ص460-470.

 

95. «[نقد] سه حکیم مسلمان»، راهنمای کتاب، سال 17، ش7-9 (مهرـ آذر 1353)، ص569-579.

 

96. «[نقد کتاب] روشنفکران و اندیشه تجدد»، نامه فرهنگ، سال7، ش1، بهار1376، ص68ـ83.

 

97. «نقد و بررسی کتب دوره ابتدائی(2): مصاحبه ‏ای درباره درس خدا``، کلاس دوم ابتدائی»، رشد (معلم)، ش2 (آبان 1370)، ص26-33.

 

98. «نقدی دیرهنگام در معرفی یک کتاب»، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره 50-51، ش162-163 (تابستان و پاییز 1381)، ص1-14.

 

99. «نکته‏ هایی درباره آموزش درس دینی»، رشد آموزش معارف اسلامی، سال 5 و 6، ش 20 و 21 (بهار و تابستان 1372)، ص43-50.

 

100. «نگاهی از آن سو... گفت و شنودی با دکتر کلیم ‏صدیقی»، رشد آموزش عربی (ضمیمه رشد آموزش معارف اسلامی)، سال 4 و 5، ش16-17 (بهار و تابستان 1371)، ص51-55.

 

101. «نمادی از احترام به‏ مقام انسان»، مجله فارابی، ش7 (بهمن و اسفند 1387)، ص12-14.

 

102. «واژه‏ گزینی از گذشته نزدیک تا آینده دور»، نامه فرهنگستان، سال5، ش 2، (مهر1380)، ص2-7؛ همان، اطلاعات، ش 22351 و 22357 (1 و 8 آذر 1380).

 

103. «واژه‏ گزینی و برون‏ سپاری»، نامه فرهنگستان، دوره 10، ش 2 (تابستان 1387)، ص 2-4.

 

104. «وضع فلسفه اسلامی متناسب با شأن آن نیست» [گفت و گو با دکتر غلامعلی حدادعادل، رئیس«بنیاد دایره ‏المعارف اسلامی»]، انتخاب، ش1305 (8 آبان 1382)، ص 5.

 

105. «یوسفی گم گشته، که دیگر به‏ کنعان باز نمی آید»، رشد آموزش ادب فارسی، سال 6، ش 26 (پاییز1370)، ص5.

 

106- "Islamic philosophy. a living and dynamic tradition" tr. Fatemeh
Abolghasemi, Journal of Shi`a Islamic studies, vol. 2, no. 4 (Autumn
2009), pp. 359-368.

 

107. «گفتار دکتر حداد عادل در مراسم بزرگداشت ایرج افشار». فصلنامه فرهنگ یزد. سال دوازدهم، شماره 40 و 41 (پاییز و زمستان 1390): ص 13-20.

 

108. «درس انشای فارسی». ماهنامه انشا و نویسندگی. سال سوم، شماره 11 (شهریور 1390): ص6-10.

 

109. «حبیبی و فرهنگستان (سرمقاله)». نامه فرهنگستان. دوره سیزدهم. شماره اوّل (پاییز 1392): 2-9.

 

110. «به همین سادگی که میبینی: سیری در شعر فاضل نظری». نامه فرهنگستان. شماره 42 (تابستان 1389): 23-36.


دکتر غلامعلی حدّاد عادل
^