1. «آسیب ‏شناسی تربیت دینی [گفت ‏وگو با دکترغلامعلی حدادعادل]، تهران: انتشارات مدرسه، 1383.

 

2. «با احترام» مجموعه مقالات اهدا شده به استادان، تهران: انتشارات هرمس، 1388 (چاپ دوم 1390)

 

3. جدایی‏ ها، [بی‏جا]: یاران، 1358.

 

4. پیرامون ایدئالیسم و رئالیسم. قم: موسسه در راه حق و اصول دین، بیتا.

 

5. ناسیونالیسم و اسلام. تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیتا.

 

6. خانواده در اسلام، تهران: نهضت زنان مسلمان، 1359.

 

7. حج: نماز بزرگ، تهران: سنا، 1379، چاپ نهم 1387؛ مشعر، 1380، 1385؛ همان، ترجمه به عربی: الحج: الصلاه ‏الکبری، ترجمه موسی ق صیر، بیروت: دارالهادی، 1427/2006.

 

8. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج2، 1375؛ چاپ دوم 1375، 1386.

 

9. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج3،1376؛ چاپ سوّم 1386 .

 

10. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاددایره‏ المعارف اسلامی، ج4، 1377؛ چاپ دوّم 1386.

 

11. دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج5، 1379؛ چاپ دوّم .

 

12. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره ‏المعارف اسلامی، ج6، 1380؛ چاپ دوّم .

 

13. دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج7، 1382.

 

14. دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج8، 1383.

 

15. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج9، 1384.

 

16. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره ‏المعارف اسلامی، ج10، 1385.

 

17. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج11، 1386.

 

18. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره ‏المعارف اسلامی، ج12، 1387.

 

19. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج13، 1388.

 

20. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج14، 1389.

 

21. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج15، 1390.

 

22. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏المعارف اسلامی، ج16، 1390.

 

23. دانشنامه عربی جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره ‏المعارف اسلامی، ج1، و ج2 2009.

 

24. دانشنامه عربی جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج3، 2010.

 

25. دانشنامه عربی جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‏ المعارف اسلامی، ج 4، 2011.

 

26 . درس هایی از قرآن، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1384 (چاپ پنجم)؛ همان، ترجمه عربی: دروس من ‏القرآن، بیروت: دارالهادی، 1430/2009.

 

27. سحرخیزان تنها، تهران: مدرسه، 1371، 1391 (چاپ نهم)؛ همان، تهران: سنا، [بی‏تا.].

 

28. فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران: سروش، 1359، 1363، 1368، 1370، 1372، 1382، 1383، 1384، 1389 (چاپ نوزدهم)؛ همان، در صبح صادق، ش 35 (17 دی 1380)، ص11؛ همان، در سلیم، ش7 (10 شهریور 1375)، ص6؛ همان، در تاریخ لباس (سال اول دبیرستان)، تهران: وزارت آموزش و پرورش، 1364-1370؛ همان، در فارسی (سال دوم دبیرستان)، تهران: وزارت آموزش و پرورش، 1364-1372؛ ترجمه اردو: تمدن برهنگی اور برهنگی تمدن، ترجمه یونس جعفری، دهلی‏نو: خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، 1364/1987؛ همان ترجمه، اسلام ‏آباد: مقتدره قومی زبان، 2008؛ همان: عریان تهذیب اور تهذیب کی عریانی، ترجمه ذوالفقار علی زیدی، کراچی: الحرمین پبلیشرز، 1418ق/1377؛ ترجمه عربی: ثقافه‏ العری او عری‏الثقافة، ترجمه عبدالرحمن علوی، بیروت: دارالهادی، 1412ق/1380؛ ترجمه ترکی:

     اiplaklik kültürü ve kültürel çiplaklik } Türkcesi Sabah Kara, Ankara:
Kitap, 1984; ibid, İstanbul, 1988: ibid, H^Dapax^a H^ Ba
Dapax^aH^^ apxa^H^pTpN apxa^H^
^TëH`}

Geyim mdniyyti, yoxsa اlpaqlq?, trcümçi liosgar Behbudlu,
Redaktor Mirza Rsul Ismailzad, Bak ِbsi: Beynlxalq Al-Huda
nriyyat, 1386/2007.

 

29. کارنامه: نظری اجمالی بر عملکرد مجلس هفتم (خرداد هشتادوسه تا بهمن هشتادوشش)، زیر نظر [دکتر] غلامعلی حدادعادل، تهران: مجلس شورای اسلامی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی، [1386].

 

30. کتابچة « کتاب درسی دانشگاهی: تألیف یا ترجمه؟: بحثی به‏ مناسبت انتشار کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تألیف سیاوش شهشهانی». تهران: انتشارات فاطمی، [1388].

 

31. مقالات کانتی. غلامعلی حداد عادل. تهران: هرمس، 1392

 

32. احوال دل گداخته: گزیده مکتوبات مولانا. با توضیحات و مقدمه غلامعلی حداد عادل. تهران: سخن، 1392. (ویراست دوم 1393).

 

33. محض اطّلاع: تحلیل محتوای جلد هفتم یادداشتهای علم. تهران: انتشارات فراوا، 1393.

 

34. کانت، امانوئل.  تمهیدات: مقدمه ‏ای برای هر مابعدالطبیعه آینده که به ‏عنوان یک علم عرضه شود، ترجمه، مقدمه و توضیحات غلامعلی حدادعادل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1367، 1384 1388 (چاپ چهارم).

 

35. قرآن کریم. با ترجمة غلامعلی حداد عادل. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1390 (چاپ چهارم 1393)

 


دکتر غلامعلی حدّاد عادل
^